Inhoud bewerken

Algemene voorwaarden

In onze jachthaven zijn  Algemene Voorwaarden huur en verhuur ligplaatsen van toepassing. Tevens geldt er een Havenreglement. In aanvulling op deze laatstgenoemde voorwaarden is ons huishoudelijk reglement van toepassing. Voor al onze overeenkomsten gesloten via internet gelden de Algemene-voorwaarden-e-commerce.